گپ زمانی ممنوع!

تصویر شاخص
نوع

آموزش‌های کوتاه

مدرّس

محمدحسین حسین‌زاده

زمان آموزش

۱ دقیقه

در فرایند زبان‌آموزی، باید همواره توجه داشته باشیم که آموزشمان پیوسته و مداوم باشد. برای توضیحات بیشتر، این کلیپ را تماشا کنید.

پخش ویدئو
قیمت

رایگان