کتاب الکترونیکی «العربیة بین یدیک»

تصویر شاخص
نوع

کتاب الکترونیک

موضوع

آموزش مکالمه عربی فصیح

تعداد جلدها

8 جلد

تعداد سطح‌ها

4 سطح

تعداد صفحات هر سطح

حدود ۴۰۰ صفحه

 مجموعه «العربية بين يديك» برای غیر عرب‌زبانان تألیف و تدوین شده است. کسانی که می‌خواهند یادگیری زبان عربی را از ابتدا شروع کنند، می‌توانند از این مجموعه ۸ جلدی استفاده کنند. دو جلد ابتدایی این مجموعه مربوط به سطح مقدماتی است و جلدهای بعدی مربوط به سطوح متوسطه، پیشرفته و عالیه. این مجموعه به ترتیب سطح، به رنگ‌های زرد، سبز، آبی و قرمز است و هر سطح دو جلد می‌باشد. این کتاب دارای متن‌ها و گفت‌گوهای خوبیست است که می‌تواند زبان‌آموز را با لغات و اصطلاحات زیادی آشنا کند.

 این کتاب، محور اصلی آموزش در آموزشگاه عربی مجازی است.

العربیة بین یدیک - سطح ۱ - جلد اول

العربیة بین یدیک - سطح ۱ - جلد دوم

العربیة بین یدیک - سطح ۲ - جلد اول

العربیة بین یدیک - سطح ۲ - جلد دوم

العربیة بین یدیک - سطح ۳ - جلد اول

العربیة بین یدیک - سطح ۳ - جلد دوم

العربیة بین یدیک - سطح ۴ - جلد اول

العربیة بین یدیک - سطح ۴ - جلد اول

صوت کتاب العربیة بین یدیک - سطح ۱

صوت کتاب العربیة بین یدیک - سطح ۲

صوت کتاب العربیة بین یدیک - سطح ۳

صوت کتاب العربیة بین یدیک - سطح ۴

قیمت

رایگان