چرا به زبان عربی نیازمندیم؟

تصویر شاخص
نوع فایل

آموزش های کوتاه

مدرّس

محمدحسین حسین‌زاده

زمان آموزش

2 دقیقه

زبان مورد تدریس

عربی فصیح

چرا باید زبان عربی را بیاموزیم؟ ویژگی‌های زبان عربی چیست؟ پاسخ به این سؤالات را در کلیپ زیر می‌یابید.

پخش ویدئو
قیمت دوره

رایگان


تعداد بازدید: 548
قیمت دوره

رایگان