فکر کردی کی هستی؟

تصویر شاخص
نوع

آموزش‌های کوتاه

مدرّس

محمدحسین حسین‌زاده

زمان آموزش

۳۰ ثانیه

زبان مورد تدریس

عربی فصیح

در این کلیپ کوتاه می‌آموزیم که چگونه در زبان عربی به شخصی بگوییم:
«فکر کردی چه کسی هستی؟»

پخش ویدئو
قیمت دوره

رایگان


تعداد بازدید: 562
قیمت دوره

رایگان