فرهنگ تعبیرها و اصطلاحات روزمره

تصویر شاخص
نویسنده

حسین ایمانیان

تعداد صفحات

۳۸۱ صفحه

انتشارات

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

موضوع

اصطلاح‌ها و تعبیرهای عربی

آن زبان عربی که زبان‌آموز و دانشجو یاد می‌گیرد، بیشتر زبان ادبی و رسمی است و نه زبان روان روزمره و کوچه‌بازاری.
خواندن نمایشنامه‌ها و داستان‌های معاصر عربی، به ویژه آن‌هایی که بر پایه گفت‌وگو است و درباره موضوعات اجتماعی، می‌تواند او را در رهایی از این زبان کنترل شده، یاری‌رسان باشد.

قیمت

150,000 تومان

ظرفیت 5

5 عدد در انبار

تعداد
تعداد بازدید: 796
قیمت

150,000 تومان

5 عدد در انبار

تعداد