فرهنگ امثال و تعابیر (عربی – فارسی)

تصویر شاخص

این فرهنگ، مجموعه‌ای از ضرب‌المثل‌ها و تعابیر است.

تعابیر به دو گونۀ اصطلاحی و عادی تقسیم می‌شوند.

تعابیر اصطلاحی بر خلاف تعابیر عادی كه معنای اوّلیه و مستقیم آن‌ها اراده می‌شود، كلمات یا تركیب‌هایی هستند كه معنای ثانویه دارند.

چاپ: اول ۱۳۹۳

شابک: ‎۹۷۸۶۰۰۱۰۵۰۷۶۳‏

گردآورنده: رضا ناظمیان

قیمت

190,000 تومان

ظرفیت 0

ناموجود

تعداد بازدید: 723
قیمت

190,000 تومان

ناموجود