صدی الحیاة (مقدماتی)

تصویر شاخص
زبان

عربی, فارسی

نویسنده

زهرا کثیری, مسعود فکری

تعداد صفحات

۳۰۴

کتاب‌های صدی الحیاة (پژواک زندگی)
بسیاری از دانشجویان، معلمان، مدیران، پژوهشگران و علاقه‌مندان سفر به کشورهای عربی یا استفاده‌کنندگان از رسانه ها و نشریات و کتابهای جدید عربی همواره از فقدان مجموعه ای جذاب، هدفمند، پویا و برخوردار از اجزاء مورد نیاز آموزش زبان در عرصه زبان عربی رنج برده‌اند، کانون زبان با تولید بسته آموزشی ” صدی الحیاة ” سعی در ارائه راه حلّ مناسبی برای رفع این مشکل داشته است. در مجموعه “صدی الحیاة” که شامل کتاب زبان آموز ـ دفتر تمرین ـ راهنمای معلم ـ نوار یا لوح فشرده صوتی و برخی فیلم های کمک آموزشی است، کوشش شده است زبان عربی با در نظر گرفتن مهارت های شنیدن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن در قالبی جذاب و متناسب با نیازهای کاربردی آموزش داده شود.
تفاوت های ظاهری و آماده سازی مجموعه با بهره گیری از شیوه های نوین و جذّاب از نکات برجسته این مجموعه است. گفتگوها، تعابیر، واژگان و متون ضبط شده در نوار یا لوح فشرده صوتی کار فراگیری لهجه و لحن درست عربی را هموار ساخته، امکان تقویت مهارت شنیدن را نیز فراهم می سازد.

صدی الحیاة ـ المرحله التمهیدیه ( دوره مقدماتی )
در این مرحله محور اصلی، آموزش شنیدن و سخن گفتن و فراگیری قالب های زبانی و شبیه سازی آن است. گفت و گو با مـوضوع‌های کـاربردی و روزمـره، متن های سـاده، اصطلاحات و واژه های پرکاربرد و آموزش دستور زبان عربی با تمرین های متنوع از گام های مهمی است که زبان آموز در این مرحله بر می‌دارد.

قیمت

999,000 تومان

ظرفیت 19

19 عدد در انبار

تعداد
تعداد بازدید: 1159
قیمت

999,000 تومان

19 عدد در انبار

تعداد