سرود «موطني»

تصویر شاخص
نوع

سرود و نماهنگ

شاعر

ابراهیم طوقان

خواننده

مراد السویطي

مدت زمان

۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه

«موطني» به معنی «وطن من» سرودی است که توسط شاعر ملی فلسطینی «ابراهیم طوقان» سروده شده‌است. موسیقی‌دان لبنانی «محمد فلیفل» در سال ۱۹۳۴ بر روی آن آهنگ گذاشت و از آن سال به بعد سرود رسمی فلسطین شد. تا زمانی که سرود «فدائی» از آغاز انقلاب فلسطین به عنوان سرود ملی انتخاب شد، مورد استفاده قرار گرفت. با این حال، بخش بزرگی از فلسطینیان هنوز هم «موطنی» را سرود ملی رسمی خود به‌شمار می‌آورند. سرود «موطنی» پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ به عنوان سرود ملی کشور عراق و به جای سرود زمین رافدین اثر «شفیق کمالی» مورد استفاده قرار گرفت.
بسیاری از ستارگان آواز این سرود را خوانده و اجرا کرده‌اند.

________________________

موطنی … موطنی …
الجلالُ والجمالُ والسناءُ والبهاءُ
فی رُباک … فی رُباک …
والحیاةُ والنجاةُ والهناءُ والرجاءُ
فی هواک … فی هواک …
هل أراک؟ … هل أراک؟ …
سالماً منعَّما وغانماً مکرَّما؟
هل أراک؟ … فی علاک؟ …
تبلغ السِّماکْ؟… تبلغ السِّماکْ؟ …
موطنی … موطنی … موطنی … موطنی …
الشبابُ لن یکلَّ همُّه أن تستقلَّ أو یبیدْ
نستقی من الردی ولن نکون للعدی
کالعبید … کالعبید
لا نرید … لا نرید …
ذلَّنا المؤبَّدا وعیشَنا المنکَّدا
لا نرید … بل نُعید
مجدَنا التلید … مجدَنا التلید
موطنی … موطنی … موطنی … موطنی …
الحسامُ والیَراعُ لا الکلامُ والنزاعُ
رمزُنا … رمزُنا …
مجدُنا وعهدُنا وواجبٌ من الوَفا
یهزّنا … یهزّنا …
عزُّنا … عزُّنا …
غایةٌ تُشرِّفُ و رایةٌ تُرفرفُ
یا هَناک … فی عُلاک …
قاهراً عِداک … قاهراً عِداک …
موطنی … موطنی …

پخش ویدئو
قیمت

رایگان