داستان کوتاه «الشّجرة الطّيّبة»

تصویر شاخص
نوع

داستان کوتاه

زبان

عربی فصیح

سطح (زبانی)

ساده

تعداد صفحات

9

این داستان درباره قصه درختی بزرگ، پر میوه و با سایه‌ای زیاد است. مردی به نام عاشور …

قیمت

رایگان

تعداد بازدید: 640
قیمت

رایگان