پادکست صوتی «جبران خليل جبران کیست؟»

تصویر شاخص
نوع

پادکست صوتی

زبان

عربی فصیح

مدت زمان

۲۵ دقیقه

سطح (زبانی)

متوسط

جبران خلیل جبران ادیب و نقاش اهل کشور لبنان است. خلیل جبران از آن دسته شاعران و نویسندگانی به شمار می‌رود که در نوشته‌‎هایش همواره عشق پاک و عارفانه به چشم می‌خورد.

وی در مجموع آثارش، هم به روی زندگی خندیده و هم گریسته، هم افسوس خورده و هم رشک برده که همگی نشانه نگاه انسانی او به زندگانی و فراز و فرودهایش است و شاید این همان راز جاودانگی و ماندگاری این هنرمند لبنانی باشد.

قیمت

رایگان

سطح آموزش متوسط
تعداد بازدید: 679
قیمت

رایگان