تو رو خدا 🥺

تصویر شاخص
نوع

آموزش‌های کوتاه

مدرّس

محمدحسین حسین‌زاده

زبان مورد تدریس

عربی فصیح

مدت آموزش

۳۰ ثانیه

در این آموزش کوتاه می‌آموزیم چگونه اسلوب: « تو رو خدا …» را در مکالمه عربی به کار ببریم.

پخش ویدئو
قیمت

رایگان