توی چشام نگاه کن!

تصویر شاخص
نوع

آموزش‌های کوتاه

مدرّس

محمدحسین حسین‌زاده

زمان آموزش

۲۰ ثانیه

زبان مورد تدریس

عربی فصیح

در این کلیپ کوتاه، معادل تعبیر «توی چشام نگاه کن» را در مکالمه عربی می‌آموزیم.

پخش ویدئو
قیمت

رایگان