توصیه استاد حسینی

تصویر شاخص
نوع

آموزش‌های کوتاه

مدرّس

سید یونس حسینی _ محمدحسین حسین‌زاده

زمان آموزش

۲ دقیقه

زبان مورد تدریس

عربی فصیح

خیلی از زبان‌آموزان می‌پرسند که راهکار مقابله با فراموشی مطالب آموخته شده چیست؟
پاسخ به این سؤال را از زبان استاد حسینی بشنوید.

پخش ویدئو
قیمت

رایگان