تصویر شاخص
نوع

آموزش‌های کوتاه

مدرّس

محمدحسین حسین‌زاده

زبان مورد تدریس

عربی فصیح

زمان آموزش

۴۰ ثانیه

در این کلیپ به بهانه آموزش «بند کفش» در مکالمه عربی، نکته‌ای مهم را می‌آموزیم.

پخش ویدئو
قیمت

رایگان