بزرگ یا کوچک بودن سایز پیراهن

تصویر شاخص
نوع

آموزش‌های کوتاه

مدرّس

محمدحسین حسین‌زاده

زبان مورد تدریس

عربی فصیح

مدت آموزش

۲۰ ثانیه

چگونه در مکالمه عربی بگوییم:
سایز این پیراهن از اندازه من بزرگ‌تر است.
سایز این پیراهن از اندازه من کوچک‌تر است.

پخش ویدئو
قیمت

رایگان