برنامه کودک «موستي»

تصویر شاخص
نوع

انیمیشن

زبان

عربی فصیح

سطح (زبانی)

ساده

مدت زمان

5 دقیقه

«موستی» اسم برنامه کودکی است که مشاهده آن می‌تواند فواید زیادی را برای زبان‌آموزان مبتدی داشته باشد. مدت هر قسمت از این برنامه حدود ۵ دقیقه است. قصه هر قسمت با قسمت‌های دیگر متفاوت است.

داستان «البرق و الرّعد»

پخش ویدئو

داستان «السّیّارة»

پخش ویدئو

داستان «القناع»

پخش ویدئو

داستان «المرض»

پخش ویدئو

داستان «النّزهة»

پخش ویدئو

داستان «سباق السّیّارات»

پخش ویدئو

داستان «عملیّة إنقاذ»

پخش ویدئو

داستان «الكعكة»

پخش ویدئو

داستان «الجيران الجدد»

پخش ویدئو

داستان «فصل الشّتاء»

پخش ویدئو

داستان «الحر شدید»

پخش ویدئو
قیمت

رایگان

تعداد بازدید: 819
قیمت

رایگان