برنامه کودک «قصص الأطفال قبل النّوم»

تصویر شاخص
نوع

برنامه کودک

زبان

عربی فصیح

سطح (زبانی)

ساده

مدت زمان

۱۰_۱۵ دقیقه

«قصص الأطفال قبل النّوم» اسم برنامه کودکی است که مشاهده آن می‌تواند فواید زیادی را برای زبان‌آموزان مبتدی داشته باشد. مدت هر قسمت از این برنامه ۱۰_۱۵ دقیقه است. داستان هر قسمت با قسمت‌های دیگر متفاوت است.

داستان «الأسد الشرّیر»

پخش ویدئو

داستان «الماعز الذکيّ»

پخش ویدئو

داستان «الذئب الشرّیر»

پخش ویدئو
قیمت

رایگان