اینطوری نگو!

تصویر شاخص
نوع

آموزش‌های کوتاه

مدرّس

محمدحسین حسین‌زاده

زبان مورد تدریس

عربی فصیح

مدت آموزش

۲۰ ثانیه

بعضی وقت‌ها اگر بعضی چیزها را ندانی، ممکن است خیلی بد شود.
این آموزش می‌تواند، از یک آبروریزی جلوگیری کند. پس حتماً تماشا کنید.

پخش ویدئو
قیمت

رایگان