الجانب المُشرق/ Bright side

تصویر شاخص
نوع

متفرقه

عنوان

الجانب المُشرق/ Bright side

زبان

عربی فصیح

سطح (زبانی)

متوسط

در این برنامه تعداد زیادی معما مطرح می‌شود و برای هر معما چند پاسخ چند گزینه‌ای مطرح می‌شود. مخاطب چند ثانیه فرصت دارد که جواب درست را حدس بزند.

معماهای پیچیده (۱)

پخش ویدئو

معماهای پیچیده (۲)

پخش ویدئو
قیمت

رایگان